MANHEIM EXPRESS PLATFORMUNUN BAYİLERİ İÇİN GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR

Bu genel hüküm ve koşullar (bundan böyle: ManEx GTC), ikinci el araç açık artırma sitesi Manheim Express’in kullanımını düzenler ve kullanıcı (bundan böyle bayi olarak anılacaktır) ile Cox Automotive Remarketing GmbH, Bubenheimer Bann 11, 56070 Koblenz arasındaki yasal ilişki için geçerlidir. , Almanya (ManEx). ManEx’in teklifi, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede (bayiler) bulunan ticari kullanılmış araba satıcılarına yöneliktir.

1.) UYGULAMA KAPSAMI / SÖZLEŞME İLİŞKİLERİ

a) İlk kayıt sırasında kabul edilecek bu hüküm ve koşullar, perakendeci ile ManEx arasındaki yasal ilişki için geçerlidir ve (alt veri koruma hükümleriyle birlikte) sözleşme ilişkisini ve platformun kullanımını düzenler.

ManEx, bu hüküm ve koşullarda ve fiyat tablosunda herhangi bir zamanda perakendeciye değişiklik önerebilir. Değişiklik, önerilen yürürlüğe girme tarihinden en geç 1 ay önce metin şeklinde bayiye sunulacaktır. Değişikliklerin yürürlüğe girmesi için önerilen tarihten önce ret, metin şeklinde (örn. e-posta ile) ManEx’e bildirilmezse, onay verilmiş sayılır. Tacir değişiklikleri kabul etmezse, tarafların her birinin sözleşmeyi, değişikliklerin yürürlüğe girdiği önerilen zamana kadar bildirimde bulunmaksızın feshetme hakkı vardır. Değişikliklerin sunulduğu mesajda, satıcıya yeniden ret hakkı ve bunun için son tarih ve ayrıca fesih olasılığı hakkında bilgi verilir. Ayrıca, Genel Hüküm ve Koşullarda yapılan değişikliklerin, sessizliğinin bir sonucu olarak yürürlüğe gireceği de tavsiye edilir.

Değişiklikler reddedilirse ManEx genellikle bayiyi fesheder.

b) Platformu ile ManEx, bayilerden kullanılmış araç satışı teklifleri için bir pazar yeri sağlar ve diğer ilgili hizmetleri sağlar. ManEx’in kendisi kullanılmış araba sunmaz ve yalnızca bazı hizmetlerin kendisini sunar. ManEx, kullanılmış araçlarla ilgili olarak sözleşme ortağı olmaz. Hizmetlerle ilgili olarak, ManEx, yalnızca hizmet sözleşmesinin akdedilmesine kadar ManEx veya başka bir sağlayıcının belirtilmediği durumlarda sözleşme ortağı olur. ManEx bir hizmet ortağı olursa, yayınlanmış özel koşullar ilgili hizmet için geçerli olur ve hizmet için mevcut GKŞ’ye tabidir.

2.) PLATFORM KULLANIM SÖZLEŞMESİ SONUCU

a) Platformun kullanımına yalnızca, bu Genel Hüküm ve Koşullar kapsamında platformun kullanımı için bir çerçeve anlaşması (kullanım sözleşmesi) imzalamış bayiler için izin verilir. Bayi, kayıt formunu göndererek, bu kullanıcı sözleşmesini (kayıt) sonuçlandırmak için bir teklif sunar. ManEx, bu teklifi kabul etmekte veya sebep göstermeksizin reddetmekte serbesttir, bu sayede ManEx yasal hükümlere riayet edecektir.

b) Yalnızca, Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 14. Maddesi kapsamında girişimci olarak hareket eden, Avrupa Birliği’nin bir üye ülkesinde yerleşik, yasal yaştaki sınırsız yasal ehliyete sahip ticari araç satıcıları için izin verilir. Bayi, girişimcilik durumunu kanıtlamak ve motorlu taşıt satıcısı olduğunu açıkça beyan etmek ve kanıtlamak zorundadır. Tüccar, kaydolurken özellikle aşağıdakilerin kanıtını sunacaktır:

o ManEx’in tescilin bir parçası olarak talep ettiği işletme kaydının, işletme ruhsatının veya diğer karşılaştırılabilir kanıtların kopyası,

o Ticaret siciline veya benzeri bir merkezi sicile kayıtlı tüccarlar ve şirketler için sicilden ilgili bir alıntı,

o işyeri sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi veya tüzel kişiler için gerekli sayıda murahhas üye, yönetim kurulu üyesi veya temsile yetkili diğer kişiler

o Bir tüzel kişi adına tescil durumunda, temsilcinin adının türetilebileceği temsil yetkisinin kanıtı.
ManEx, yukarıda belirtilen yabancı dildeki belgeleri bayisinden onaylı tercümesi ile talep etme hakkına sahiptir. Bayi bunun masraflarını üstlenir.
Telefon numarası olarak katma değerli hizmet numarası ve adres olarak posta kutusu verilemez. Kayıt, geçerli bir satış vergisi kimlik numarası (USt-IdNr.) gerektirir.

c) Kayıt sırasında talep edilen veriler eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmeli ve herhangi bir değişiklik olması durumunda ManEx tarafından kabul edilene kadar ve sözleşme süresi boyunca derhal güncellenmelidir. Güncelleme bayi hesabında gerçekleşir. Bayi, ManEx’i bu yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklanan herhangi bir hasar veya talepten tamamen tazmin eder. Kayıt işlemi sırasında talep edilen verilerin eksik veya doğru olmaması durumunda ManEx, eksik bilgileri bayiden tekrar talep etme veya sebep göstermeksizin bayiyi reddetme hakkını saklı tutar. bir anda olmalı

d) ManEx, tacirin ayrıntılı kaydını, sağlanan bilgi ve belgeler ile mevcut diğer bilgiler temelinde kontrol edecektir. ManEx, kaydın doğrulanmasını tamamen veya kısmen üçüncü taraflara devretmekte serbesttir. Bir kayıt ücreti üzerinde anlaşmaya varılmışsa, ManEx ancak kayıt ücreti ödendikten sonra kaydı kontrol etmeye başlayacaktır.

Kaydı kontrol ettikten sonra, ManEx ya perakendeciye bir kayıt onayı gönderir ya da perakendecinin bir lisans sözleşmesi imzalama başvurusunu reddeder. Lisans sözleşmesi, bayi tarafından kayıt onayının alınmasıyla sonuçlandırılır. Aynı zamanda perakendeci, Manheim Express platformundaki hesabının erişim verilerini alır.

ManEx, yalnızca kaydın makul olup olmadığını kontrol ederek satıcıya Manheim Express platformuna geçici erişim izni verme hakkını saklı tutar. Geçici erişim, salt okunur yetkiyle sınırlıdır ve bir lisans sözleşmesi oluşturmaz. Özellikle, ön erişim temelinde, bayinin müzayede başlatma veya müzayedelere katılma yetkisi yoktur. ManEx, herhangi bir zamanda geçici erişim konusunda daha fazla kısıtlama yapma hakkına sahiptir. Ayrıca, bu hüküm ve koşullar ön erişim için de geçerlidir. Kaydı kontrol ettikten sonra, ManEx ya perakendeciye bir kayıt onayı gönderir ya da perakendecinin bir lisans sözleşmesi imzalama başvurusunu reddeder. Kayıt onayı durumunda, önceki paragraf geçerlidir. Başvuru reddedilirse, satıcının geçici erişimi sona erer.

Bir bayinin tescili, tescil şartlarının gerçekten var olup olmadığı veya sözleşme süresi boyunca var olmaya devam edip etmeyeceği hakkında herhangi bir bilgi sağlamaz. ManEx bir kontrol yapabilir, ancak yapmak zorunda değildir ve haklı durumlarda, endişeler tüccar tarafından çözülene kadar bir engelleme gerçekleştirebilir.

3.) SÖZLEŞME DÖNEMİNDEKİ KULLANIM ORANI

a) Bir tüccar hesabına erişimi sağlayan şifreler gizli tutulmalı ve dikkatli bir şekilde güvence altına alınmalıdır. Üye işyeri, bir hesabın üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanıldığına dair belirtiler varsa derhal ManEx’e bildirmekle yükümlüdür ve şifresini derhal değiştirecektir. Bayi hesabı altındaki hesap verileri kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden sorumludur.

b) Tüccar hesabı devredilemez. Tacir haklarını üçüncü kişilere devredemez ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemez (borcun ifası).

c) Platformun kullanımına izin verilmesi yeterli kapasiteye tabidir ve mevcut teknoloji ile sınırlıdır. iOS / iPadOS veya Android için uygulamaları kullanırken, uygulamaların ve güncellemelerinin kullanılabilirliği, uygulama mağazası sağlayıcısının (Apple veya Google) kullanılabilirliğine ve ayrıca yalnızca mevcut ve önceki nesil işletim sisteminin geçerli olduğu teknik rezervasyona tabidir. sistemler (örn. iOS 13’ün piyasaya sürüldüğü sırada iOS 12.x ve 13.x, ancak artık iOS 11.x değil), uygulama mağazası sağlayıcılarının buna hala izin vermesi koşuluyla desteklenir.

ManEx, yalnızca Windows işletim sistemi altındaki tarayıcı teknolojisinin mevcut durumuna göre Almanya’da tarayıcı pazar payı en az %20 olan web tarayıcılarını kullanırken ve yeni bir tarayıcı sürümünün piyasaya sürülmesinden en erken 4 hafta sonra tüm işlevleri borçludur. Özellikle uygulamaların işlevselliği kısıtlanabilir. ManEx açıkça bir uygulama programlama arabirimi (API) veya otomatikleştirilmiş bir işlev sağlamadıkça, her bir bireysel kullanım eylemi gerçek kişiler tarafından kişisel olarak gerçekleştirilmelidir. Özellikle, ekran okuyucu programlarının her türlü otomatik kullanımı yasaktır.

Mücbir sebepler, kapasite sınırları, sunucu güvenliği veya bakım çalışmaları bağlamında olduğu gibi gerekli teknik önlemlerin uygulanması ile ilgili olarak ManEx, hizmetleri geçici olarak kısıtlayabilir ve özellikle teklifleri sonlandırabilir. Mücbir sebep, temel doğal güçlerin veya insan anlayışına ve deneyimine göre öngörülemeyen, önlenemeyen veya ekonomik açıdan uygulanabilir araçlarla aşırı özen gösterilerek bile zararsız hale getirilemeyen üçüncü şahısların eylemlerinin neden olduğu bir dış olay meydana geldiğinde ve ayrıca bundan dolayı değil Frekans kabul edilmelidir.

Bunu yaparken ManEx, Bölüm 6’ya göre sorumluluk kısıtlamalarına halel getirmeksizin tacirlerin meşru menfaatlerini dikkate alır. Teklifler, ilgili bakım çalışmaları veya arızalar sırasında sona ererse, bayiler için bir satış veya satın alma yükümlülüğü doğurmadan sona erdirilir. Satış yapan bayiye teklifi yeniden başlatma fırsatı verilir. Krediler verilmez.

ManEx, web sitesinin herhangi bir yönünün içeriğini veya teknik özelliklerini herhangi bir zamanda, tamamen ManEx’in takdirine bağlı olarak aşağıdaki amaçlarla (bunlarla sınırlı olmamak üzere) değiştirme hakkını saklı tutar:

o yazılımın yükseltilmesi,
o web sitesi içeriğinin yükseltilmesi,
o kusurlu içeriğin veya yazılımın ortadan kaldırılması,
o Üçüncü şahısların saldırılarına karşı adaptasyon,
o Web sitesindeki teknik özelliklerin iyileştirilmesi veya
o Web sitesinde mantıklı değişiklikler.

d) Platformdaki içeriğinin veya yaklaşımının hukuka uygun olması ve üçüncü şahısların haklarını, yürürlükteki rekabet kanununu, bilgilendirme ve zorunlu ifşa gerekliliklerini ihlal etmemesini ve diğer tüm düzenlemelere uymasını sağlamak satıcı bayinin sorumluluğundadır. .

Bayi, gerekli kullanım haklarına sahip olduğu teklifi için, özellikle logolar, metinler ve fotoğraflar olmak üzere ticari marka kanunu veya telif hakkı ile korunan içeriği kullanabilir. ManEx’in içeriği Manheim Express platformunda gösterebilmesi için tüm haklar, özellikle de çoğaltma hakları, dağıtım hakları, düzenleme hakları ve ManEx’e ilgili alt lisansları verme hakkı da dahil olmak üzere bunları kamuya açık hale getirme hakları gereklidir. Satıcı, içeriğin kendisine yazarın adını eklemezse, yazarın, yazarın unvanından vazgeçtiğinden emin olmalıdır. İçeriği Manheim Express platformuna aktararak, perakendeci bu feragati ve ilgili hakları garanti eder ve ManEx’e gerekli hakları verir. ManEx, yüklemenin sonunda bir başarı mesajı ile bunu kabul eder.

e) Satıcı, gönderilen malların tanımının bunları doğru ve eksiksiz olarak tanımladığını garanti eder; Ayrıca bayi, ManEx’i malların tanımıyla ilgili tüm iddia, kayıp ve hasarlardan muaf tutar.

Perakendecinin, örneğin ürün adlarına, tekliflere veya açıklamalara marka adlarını veya diğer arama terimlerini uygunsuz bir şekilde ekleyerek, platformdaki herhangi bir arama işlevini manipüle etmesi yasaktır.

f) Satan bayi, araç açık artırmada satışa sunulmadığı sürece sadece araç tanımını değiştirebilir.

g) Bayi tarafından aksi belirtilmedikçe, araç fiyatları sadece araç artı açıklanan aksesuarlar için geçerlidir, örn. başka fiyat bileşenleri olmadan. Teslimat masrafları dahil değildir.

h) Tüccar, platformda görüntülenebilen ve kaydedilebilen ve kanıtların korunması gibi kendi amaçları için ihtiyaç duyduğu bilgileri ManEx’ten bağımsız bir depolama ortamında derhal arşivlemekle yükümlüdür.

i) ManEx, yasal düzenlemelerin, üçüncü kişilerin haklarının, işbu Genel Hüküm ve Koşullar’ın veya kullanıcı sözleşmesinden doğan ana veya tali yükümlülüklerin ihlal edildiğine dair somut emareler bulunduğunda, aşağıdaki önlemleri alabilir (örnek niteliğinde, kapsamlı değil) , özellikle tüccarları dolandırıcılık faaliyetlerinden korumak için:

o İçeriğin silinmesi
o Bayilerin uyarısı
o İçeriğin yayınlanmasının ertelenmesi veya askıya alınması
o Kullanım kısıtlaması
o Geçici veya geçici engelleme
o Kalıcı askıya alma
o Olağan veya anında fesih
Özellikle, 4) d) ila 4) f)’ye göre kuralların ilk ihlali, zaman sınırlı bir blok için mümkündür ve tekrarlanması durumunda, tacir aksini ve ikna edici bir şekilde açıklamazsa, son blok gerçekleşebilir. ManEx için gelecekte Manheim Express platformunun bu en önemli satış ilkelerine nasıl uyacağını. İlgili bir engelleme, özellikle bayinin yanlış iletişim bilgilerini sağlaması, bayi hesabını devretmesi veya üçüncü şahıslara erişim sağlaması, diğer bayilere veya tüketicilere önemli ölçüde zarar vermesi veya arızalı araçlar için tekrar tekrar ödeme yapmaması durumunda gerçekleşir. ihale edildi / satın alındı.
Yukarıdaki düzenlemeye ve daha fazla zarar iddia etme olasılığına halel getirmeksizin, tüccar, paragraf 4) d) ila 4) f)’deki düzenlemelerden birinin kusurlu ihlali durumunda ManEx’e 120 € tutarında bir sözleşme cezası ödemekle yükümlüdür.

4) HEMEN SATIN ALMA, İHALE USULÜ, SATIN ALMA İÇERİĞİ, ÖDEME VE TESLİMAT

a) ManEx, açık artırma platformunda elektronik bir teklif verme aracısı sağlar. Bu teklif verme aracısı, satın almakla ilgilenen tüccarın teklif etmek istediği maksimum fiyatı girebilmesi için otomatik bir işlev gibi davranır. Tüccar tarafından en yüksek teklif girildikten sonra, teklif veren aracı başlangıçta yalnızca satan tüccar tarafından belirlenen minimum fiyatı veya mümkün olan en kısa sürede en yüksek teklifi verenden daha fazla teklif vermek için gerekli fiyatı sunar, ancak aynı zamanda en yüksek fiyatın olup olmadığını da dikkate alır. teklif sahibi ayrıca bir teklif veren tarafından teklif edilirse, teklif sayfasında daha önce görüntülenenden daha yüksek bir fiyat yatırmışsa. İhale aracısı daha sonra ilgili müzayedeyi izler ve bayi adına teklif verir. Başka bir bayi daha yüksek bir teklif verirse, teklif acentesi otomatik olarak mümkün olan en küçük aralıklarla teklif verir. Hiçbir koşulda teklif veren acente, bayi tarafından belirlenen maksimum tekliften daha fazlasını teklif etmeyecektir.

Bayilerin birden fazla hesap kullanarak veya diğer bayilerle işbirliği yaparak bir aracın fiyatlarını veya teklifleri manipüle etmeleri yasaktır.

b) Hemen al fiyatından araç satın alma isteği veya verilen araç teklifi, yasa izin vermedikçe, ibraz edildikten sonra geri alınamaz. ManEx, teklifleri, resimleri, metinleri, sözleşme maddelerini veya benzerlerini gerçeğe uygunluk veya yasal geçerlilik açısından kontrol etmez. Bu aynı zamanda ManEx tarafından araç hakkında sağlanan ve ManEx’in genellikle Deutsche Automobil Treuhand GmbH’den (Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, tescilli AG Stuttgart HRB 214549) veya diğer karşılaştırılabilir olanlardan sağladığı saf veritabanı bilgilerinden oluşan veriler için de geçerlidir. bilgi portallarına aktarır ve bunları kendiniz kontrol etmeden veya gerçeklikle karşılaştırmadan değiştirmeden sunar.

c) Bir teklifin müzayedeyi kazanabilmesi için müzayede sırasında müzayededeki en yüksek teklif olması ve araç açıklaması da dahil olmak üzere tüm müzayede şartlarını sağlaması gerekir. Teklif sonucunun ilgili e-posta gönderilerek bildirilmesi ile ManEx’in bu araç satışına ilişkin ifa yükümlülükleri sona erer.

ManEx, satın alma sözleşmesine taraf değildir ve özellikle aşağıdaki hükümler d) ila g)’ye uyulmasını sağlama veya bir anlaşmazlık durumunda tüccarlar arasında arabuluculuk yapma yükümlülüğünü üstlenmez.

d) Satan bayi, aracı müzayedede belirtilen koşullarda, aşağıdaki işlem koşullarıyla birlikte derhal, en geç 24 saat içinde satın almak için bir satın alma sözleşmesi imzalamakla yükümlüdür (son teslim tarihi Pazar günleri durdurulur). ve satış bayisinin merkezindeki resmi tatiller). Satın alan bayi bu teklifi kabul etmekle ve alacaklarını ancak satıcının muvafakati ile üçüncü şahıslara devretmekle yükümlüdür. Kanun, zorunlu çelişkili haklar veriyorsa, yukarıdakiler ve aşağıdaki yükümlülükler geçerli değildir.

Satıcı, e-posta veya telefon yoluyla alıcıya satışı onaylayacak ve alıcıya daha fazla bilgi ve aracın teslim alınması için zaman önerileri ve ilgili ödeme yöntemlerini sağlayacaktır. Ayrıca ManEx, müzayedeyi kazanan satıcıya ve alıcıya bilgi gönderir.
Karşı tarafın talebi üzerine, her iki taraf da yazılı satış sözleşmesini isteyen kişi tarafından düzenlenmesi gereken bu şartlara karşılık gelen yazılı bir satış sözleşmesi imzalamakla yükümlüdür.

Garanti, işleme, ödeme, nakliye gibi yasal ayrıntılar ve herhangi bir tazminat talebi, örneğin 72 saat içinde kabul edilmemesi nedeniyle, bu hüküm ve koşulların bir parçası olması durumunda, satıcı tarafından kendi hüküm ve koşullarında düzenlenebilir. teklif açıklaması veya üzerlerindeki teklif açıklamasında ayrıca bildirim alma olanaklarına atıfta bulunulmuştur. Şartlar ve koşullar aşağıdaki hükümler f) ve g) ile çelişemez.

e) Başarılı alıcı, d) uyarınca satın alma sözleşmesinin akdedilmesinden itibaren 72 saat içinde satın alma bedelini satıcıya ödemek zorundadır. Satıcı tarafından alıcıya uygun bir fatura düzenlenir. 72 saat içinde satın alma bedelinin teslim alınmaması durumunda satıcı, satın alma sözleşmesinden cayma, teklifi geçersiz sayma ve aracı başka bir yerde pazarlama hakkına sahiptir.

Satıcı, ifa yerine tazminat talep ederse ve satın aldığı ürünü henüz teslim etmemişse veya geri alırsa, tazminat olarak satın alma bedelinin %8’i oranında sabit bir oran alma hakkına sahiptir. Alıcı, yukarıdaki sabit orandan daha az hasar kanıtı sağlama hakkını saklı tutar. Satıcı daha fazla zararı ispat edebilirse bunun için de tazminat talep edebilir.

f) Alıcı her zaman ManEx’in aracılık ettiği nakliye çözümünü seçme hakkına sahiptir. Açık artırma sona erdikten sonra alıcılar ve satıcılar da e-posta veya telefon yoluyla bu konuda bilgilendirilecektir. Yola elverişli olmayan araçlar, müzayede platformundaki açıklamada satıcı tarafından uygun şekilde işaretlenmelidir. Ayrıca, teslim alma adresi, müzayede başlangıcında ve bitene kadar doğru bir şekilde belirtilmelidir. Araç ManEx’e bağlı taşıma ortağı aracılığıyla teslim edilmiyorsa, alıcı, satın alma bedelini ödedikten sonra aracı satıcıdan teslim alabilir.

Aracın kendi kendine teslim alınması konusunda anlaşmaya varılmışsa, alıcı, satın alma bedelinin tamamının ödenmesinden ve bu ödemeden sonra en geç 5 gün içinde (Pazar günleri ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere satıcı merkezinden) aracı teslim almakla yükümlüdür. satıcı tarafından alındı. Tahsilat zamanında yapılmazsa, alıcı kusurlu olmadığını veya satıcının daha düşük maliyetlere maruz kaldığını kanıtlamadıkça, satıcı alıcıya günlük 15,00 EUR fatura kesebilir. Satıcı, alıcı ile yaptığı sözleşmeye uygun olarak aracı toplama ve yüklemeye hazır tutmakla yükümlüdür.

g) Müzayedeyi kimse kazanmamışsa, en yüksek teklifi veren ve teklif verme aşamasında rezerv fiyata ulaşamayan diğer teklif sahipleri ile satıcının kendisi, ManEx Ticaret Masası Ekibi tarafından aşağıdaki amaçlar için iletişime geçilebilir: araç için pazarlık yapılır. Bu, bir satın alma sözleşmesi akdetme isteği ile sonuçlanırsa, buna göre yukarıdaki d) ila g) hükümleri uygulanır.

5) ÜCRET

a) Tüccarın web sitesine kaydolduktan sonra tüccar için çeşitli ödeme yöntemleri mevcuttur. Diğer şeylerin yanı sıra, Ingenico’nun izin vermesi ve bayinin aşağıdakilerden birine sahip olması koşuluyla, ödeme yöntemi olarak Ingenico e-Commerce Solutions SPRL / BVBA, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belçika’nın (bundan böyle Ingenico olarak anılacaktır) hizmetlerini kullanabilir. ödeme yöntemleri, Ingenico sunuyor.
Belirli bayi veya bayi grupları için ManEx, belirli ödeme yöntemlerini hariç tutabilir veya belirleyebilir.

b) ManEx, belirli bayi veya bayi gruplarından kayıt ücreti alma hakkını saklı tutar. Kayıt ücreti, ManEx’in kayıt belgelerini gözden geçirme masraflarını kapsar. Kayıt ücreti iade edilmez. Bu, ManEx tarafından kaydın reddedilmesi veya teklifin bayi tarafından geri çekilmesi durumunda da geçerlidir.

c) İşyeri, ManEx’e üyelik ücreti öder. Ödeme sağlayıcı olarak Ingenico veya SEPA otomatik ödeme talimatı seçilirse, ücret kayıt sırasında Ingenico veya ManEx tarafından işlenir ve ödeme işlemi otomatik olarak tetiklenir.

d) Şimdi satın al işlemi ile veya alıcı tarafından başarıyla kazanılan bir müzayede ile veya ManEx Ticaret Masası Ekibi tarafından başarılı bir şekilde arabuluculuk yapıldıktan sonra, satıcı ve alıcı, her aracı araç için ManEx’e bir alıcı ve satıcı ücreti öderler. . Bu ücretler, başarılı alım / satımdan hemen sonra ödenir. Ödeme sağlayıcı olarak Ingenico veya SEPA otomatik ödeme talimatı seçilirse, ücret doğrudan Ingenico veya ManEx tarafından işlenir ve ödeme işlemi otomatik olarak tetiklenir.

e) Yukarıda belirtilen ücretler, güncel versiyonunda bu hüküm ve koşulların ayrılmaz bir parçasını oluşturan ve https://www.manheim-express.eu/tr-de/fiyat-s/ adresinde bulunan fiyat tablosuna göre hesaplanır. Diğer ManEx hizmetleri için tüccar, kullanıldıklarında gösterilen fiyatı öder.

f) Tüm ücretler / fiyatlar, hizmetin verildiği tarihte geçerli olan yasal satış vergisine dahil değildir.

6) SORUMLULUK

a) ManEx, kanuni hükümler uyarınca ManEx’in, kanuni temsilcilerinin, yöneticilerinin veya diğer vekil vekillerinin kasıt ve ağır ihmalinden sorumludur. Aynı durum, garantilerin üstlenilmesi veya diğer kusursuz sorumluluk ile Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki talepler veya yaşam, uzuv veya sağlığa yönelik kusurlu yaralanmalar için de geçerlidir. ManEx, ManEx, temsilcileri, yöneticileri ve basit vekil temsilcilerinin neden olduğu temel sözleşme yükümlülüklerinin basit ihmalkar ihlallerinden, yani tacirin sözleşmenin düzgün bir şekilde yürütülmesi için düzenli olarak güvendiği ve yerine getirilmesine güvenebileceği yükümlülüklerden sorumludur ve sözleşmenin yerine getirilmesi için sözleşmenin amacı vazgeçilmezdir, ancak bu durumda miktar tipik olarak meydana gelen, öngörülebilir zararla sınırlıdır.

ManEx adına herhangi bir başka sorumluluk kabul edilmez. ManEx’in sorumluluğu hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığı sürece, bu aynı zamanda yasal temsilcilerinin, yöneticilerinin ve basit vekil temsilcilerinin kişisel sorumluluğu için de geçerlidir.

Bayi, diğer bayilerin veya diğer üçüncü tarafların, bayi tarafından yapılan teklifler veya diğer içerikler veya Manheim Express platformunun diğer kullanımları yoluyla haklarının ihlali nedeniyle ManEx’e karşı ileri sürdükleri tüm iddialardan ManEx’i muaf tutar. Bu, yasal orandaki tüm mahkeme avukatlık ücretleri dahil olmak üzere gerekli yasal savunma masraflarını içerir. Bu, tacirin ihlalden sorumlu olmadığı durumlarda geçerli değildir. Tacir, taleplerin incelenmesi ve üçüncü şahıslar tarafından talep edilmesi durumunda savunma için gerekli tüm bilgileri derhal, doğru ve eksiksiz olarak ManEx’e sunmakla yükümlüdür.

b) Bayi, ManEx’in veya çalışanlarının veya temsilcilerinin, açık artırmadan önce ManEx’in genel müdürleri tarafından yazılı olarak teyit edilmedikçe, araçlarla ilgili herhangi bir teminat veya garanti vermediğini kabul eder.

7) FİKRİ MÜLKİYET

Metinleri, içeriği, yazılımı, grafikleri, fotoğrafları, illüstrasyonları, sanatsal tasarımları, adları, logoları, ticari markaları ve diğer materyal ve içeriği dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) web sitesi veya bölümleri, telif hakkıyla korunan veya telif hakkına bağlı, ticari markalı ve / veya başkaları tarafından benzer sınai mülkiyet hakları ManEx lehine korunabilir. Satıcı, platformun amaçlanan kullanımı için kesinlikle gerekli olmadıkça, bu sınai mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir hak veya lisans almaz. Web sitesinin veya içeriğinin sınai mülkiyet hakları anlamında kopyalanması, çoğaltılması, kaynak koda dönüştürülmesi, indirilmesi, değiştirilmesi, yayınlanması, çoğaltılması veya başka bir şekilde değerlendirilmesi ve kullanılması yasaktır.

8) BİLDİRİMLER

Her beyan, Manheim Express platformunun künyesinde belirtilen e-posta adresine veya ManEx tarafından bayiye sağlanan bir adrese e-posta ile gönderilmelidir. Bir e-postanın alınmaması veya yazılı iletişim için gerekçeli bir ihtiyaç olması durumunda, belirtilen veya bilinen son posta adresine yazılı olarak da iletişim kurulabilir.

9) FESİH

a) Hem bayi hem de ManEx, ayın sonuna kadar 14 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Sonlandırma metin biçiminde olmalıdır. Engelleme hakkı etkilenmeden kalır. ManEx tarafından sonlandırılan veya bloke edilen bir tüccar tekrar giriş yapamaz veya diğer kullanıcı hesaplarını kullanamaz.

b) Sözleşme sona ermeden önce perakendeci, müşteri hesabında bulunan ihtiyaç duyduğu tüm verileri ve içeriği indirecektir. ManEx, yasal saklama gereklilikleri olmadıkça, fesih yürürlüğe girdikten (sözleşmenin sona ermesi) hemen sonra tüccarın tüm verilerini silme hakkına sahiptir.

10) HUKUK VE YARGI SEÇİMİ

a) Bu ManEx hüküm ve koşullarını içeren kullanıcı sözleşmesi, kanunlar ihtilafı ve BM satış kanunu hariç olmak üzere Alman kanunlarına tabidir.

b) Yargı yeri olarak Koblenz kararlaştırılır.

11) BÖLÜNEBİLİRLİK HÜKÜMÜ

Bu ManEx Hüküm ve Koşullarının münferit bölümleri yasal hükümleri ihlal ederse veya başka nedenlerle etkisiz kalırsa, bu, alıcıyı satın alınan malları satın alma yükümlülüğünden ve diğer sözleşmelere uymaktan kurtarmaz. Hükümlerden birinin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez.
Geçersiz bir hükmün olması durumunda, taraflar, geçersiz hüküm ile sözleşme taraflarının izledikleri ekonomik amaca mümkün olduğunca yakın olan etkili ve makul bir ikame hükmü müzakere etmekle yükümlüdürler.Yukarıdaki boşluklar durumunda da geçerlidir.

Durum: July 2022

Customer service

+49 261 98 36 90 – 0
Please write to us

E-mail

Our location
Manheim Express // Cox Automotive Remarketing GmbH
Bubenheimer Bann 11
56070 Koblenz 

Opening hours:

Mon – Fri: 8:30 a.m. – 5:30 p.m.
Sat + Sun: closed

Müşteri servisi

+49 261 98 36 90 – 0
bize yazın

e-posta

Konumumuz:

Manheim Express // Cox Automotive Remarketing GmbH
Bubenheim Bann 11

56070 Koblenz

Açılış saatleri:
Pzt – Cuma: 08:30 – 17:30

Cmt + Güneş: kapalı